Novi Banovci, istorijat

zztamara

Nama dobro poznat član
Novi Banovci su mlađe naselje, potiču iz 1735. godine, ali njegove preteče javljaju se sa prekidima još u neolitu i rimskom periodu. Iz perioda njegovog stalnog naseljavanja Novi Banovci nose naziv Kasarna, po austirskoj kasarni koja se nalazila u blizini Tuse. Smatra se da su se Tuse nalazile na mestu današnjeg naselja Banovci Dunav. Planskom kolonizacijom na mestu Kasarne doseljene su nemačke porodice. Od pustare Banovci naziv je proširen na naselje. Nastankom Novih pridev su dobili i Stari Banovci. Promene naziva govore o kontinuiranosti njegovog egzistovanja kroz istoriju od rimske Burgenae preko Kasrne do Novih Banovaca.
Novi Banovci su veće mesto na krajnjem jugo-istoku opštine, zahvatajući pritom najmanji atar od svega 9,1 km2.

TO Stara Pazova
izvor: http://turizampazova.rs/upoznajte-pazovu/nasa-sela-i-varosi/novi-banovci/
 
  • Like
Реаговања: Nicky
Врх