My Lockbox

Eagle

Član
My Lockbox je program koji će vam omogućiti da zaključate sadržaj bilo koje fascikle na vašem računaru. Po završetku instalacije se otvara dijalog prozor u koji je potrebno uneti pristupnu šifru kojom želite da osigurate svoj digitalni sadržaj, a zatim precizirate lokaciju „tajnog" foldera u kome će se on nalaziti.


Nakon što ponovo pokrenete operativni sistem, napomenućemo da ovaj zaštitnik privatnosti uspešno radi i na Visti, u mogućnosti ste da potpuno kontrolišete vidljivost važnih ličnih podataka. Bez unosa pravilne šifre zaključanom sadržaju ne može pristupiti bilo koji drugi korisnik, bez obzira na nivo njegove administracije nad celim računarskim sistemom.
U kontrolnom My Lockbox prozoru omogućeno je dodavanje i izmena parametara pristupa svim „škakljivim" folderima, a kompletna procedura obavlja se u samo nekoliko logičnih linearnih koraka.


Download link
 
Врх