Microsoft: diskriminacija ostalih browsera!

Eagle

Član
Proizvođači manje zastupljenih Net browsera pozvali su Evropsku uniju da zatraži od Microsofta bolju vidljivost njihovih browsera na nedavno predstavljenoj stranici za odabir browsera.Microsoft je nakon sporazuma sa EU počeo da nudi korisnicima odabir Net browsera putem prozora na kome se uvek na početnom ekranu pojavljuje samo pet najpopularnijih browsera, dok se za ostalih šest mora koristiti klizač kako bi se prozor pomerio i otkrio sve browsere.

Može se videti da su početno kao predloženi browseri vidljivi samo Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome i Opera, ali nije baš jako vidljivo da se mogu odabrati i drugi browseri ukoliko se uz pomoć klizača stranica pomeri udesno.


Pa treba da pruze sansu i onim ostalim ne samo 5 vodecih,plase se konkurencije
 
Врх