Internet Protocol(IP)

Eagle

Član
Ip sadrzi informacije o adresiranju,cime svaki mrezni uredjaj koji je povezan na internet ima JEDINSTVENU adresu i lako se pronalazi u celoj internet mrezi.Sadrzi kontrolne informacije koje omoguciju paketima da budu rutirani na osnovu IP adrese.Ovaj protokol je dokumentovan u RFC 791 i predstavlja sa TCP protokolom jezgro internet protokola, TCP/IP stek protokola Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

IP FUNKCIJE:

1.Adresiranje

2.Rutiranje

3.Fragmentaciju

IP opisuje standardnu strukturu paketa kojim podaci putuju kroz mrežu. Princip je pakovanje informacije u strukture pogodne za prenos. U zaglavljju paketa, pored adrese pošiljaoca i primaoca podataka, stoje još i informacije o samom paketu koje obaveštavaju kako paket treba da putuje.

Ukratko o IP(Internet Protocol-u)

Eagle
 
Врх